Vores elitepolitik

Danmarks Skiforbunds elitepolitik

 

Baggrund

Enkelte danske skisportsatleter har vist at det kan lade sig gøre som dansker at være med i verdenseliten

Danmarks Skiforbund ønsker med denne elitepolitik at udtrykke sin holdning og sine mål vedrørende skisport på eliteplan, således at der i forbundsregi kan arbejdes med en proaktiv målrettet plan fra forbundet for at have danskere kontinuerligt i verdenseliten.

Elitepolitikken skal være en fælles platform for alle forbundets discipliner

Overordnet politik

Danmarks Skiforbund skal udvikle og etablere en overordnet politik for elitearbejdet, der sikrer en ensartet struktur og organisation, som gennemgående princip for alle forbundets discipliner.

Danmarks Skiforbund skal i dette arbejde i videst muligt omfang sikre en ligelig fordeling af de økonomiske, praktiske og driftsmæssige midler mellem disciplinerne.

Danmarks Skiforbund skal først internt skabe rammerne for elitesatsning i sine discipliner og senere i udvalgte discipliner.

 

Visioner og mål

– Vi vil arbejde proaktivt for at sikre en bred elite med atleter i verdenseliten
– Vi ønsker kontinuitet, således at vi altid har løbere på eliteplan
– Vi ønsker at sikre et kontinuerligt samarbejde med Team Danmark
– Vi vil kunne tilbyde optimale betingelser til eliten: Træningsfaciliteter (teknisk og fysisk) både i Danmark og udlandet, behandlingsordninger, forsikring, professionel vejledning, konkurrence-deltagelse, fysiske tests, idrætsmedicinsk bistand osv.
– Vi vil sikre et rekrutteringsgrundlag til eliten gennem ordninger, der muliggør kombination af elitesport og uddannelse, udbygge, udvikle og fastholde knowhow mellem atleter, forbund og trænere på alle niveauer: Teknisk, fysisk, fysiologisk, teknologisk, materiel, mentalt, medicinsk osv.
– Vi skal have trænere og ledere med internationalt niveau til eliten
– Vi søger gode partnerskaber med elitens interessenter
– Vi ønsker samarbejde på tværs af disciplinerne og god intern kommunikation og vidensdeling
– Vi skal bistå vores atleter i skadesperioder og arbejde proaktivt med skadesforebyggelse og handlingsplaner i tilfælde af skade.

 

International konkurrencedeltagelse:

 • Have fast deltagelse i EC og WC i alle discipliner
 • Kontinuerligt stille op med deltagere til de internationale mesterskaber:
 • JVM, U23VM, UOL, VM og OL alle desciplin
 • Vinde medalje ved Olympiske Lege i udvalgte discipliner
 • Vinde medaljer ved VM og junior VM i udvalgte discipliner
 • Deltage i UOL, U23 VM og junior VM med placeringer i den bedste 1/3 del

Værdier

 • Vi ønsker internationale topresultater men ikke resultater for enhver pris.
 • Medmenneskelighed, gensidig respekt, kampånd, målbevidsthed og ansvarsbevidsthed skal kendetegne elitearbejdet
 • Vi ønsker at støtte atleten i at få en uddannelse/ med henblik på tiden efter elitekarrieren
 • Vi er imod doping i enhver form og tilslutter os WADA’s kodeks og DIF’s etiske kodeks
 • Elitesport for unge skal foregå på et for unge forsvarligt grundlag, der tager hensyn til de unges tarv, uddannelse og geografiske tilhørsforhold
 • Elite atleterne og trænere/coachesskal være bevidste om og leve op til deres rolle som positiveforbilleder for børn og unge
 • Danmarks Skiforbund skal opretholde en konstruktiv og respektfuld kommunikation internt som eksternt.

Kommunikation

Eksternt

 • Forbundet ønsker at elitens sportslige præstationer skal kommunikeres jævnligt til de danske medier
 • Forbundet skal have en kontaktperson for skisport på hver af de store sportsredaktioner
 • Forbundet er bekendt med vigtigheden af hensyn til sponsorer i sin kommunikation (bruger f.eks. ikke fotos af en atlet fra en tidligere sæson uden at tjekke med pågældende atlet, at billedet kan bruges)
 • Forbundet har tavshedspligt mht. personfølsomme oplysninger omkring en atlet

Internt

 • Forbundet kommunikerer evt. krav til elite-atleten klart og tydeligt og sikrer sig at atleten har forstået budskabet
 • Forbundet kommunikerer evt. ændringer i støtteforhold, når disse forekommer, direkte til de implicerede parter
 • Forbundet kommunikerer relevante oplysninger fra FIS, DIF og Team Danmark direkte til de implicerede parter, så snart sådanne måtte foreligge
 • Vi skal have en årlig begivenhed som samler eliten fra forbundets forskellige discipliner til networking og inspiration for hinanden

Interessenter:

 • DT, atleter, forældre
 • Sponsorer/samarbejdspartnere
 • DIF/TD, andre specialforbund, kulturministeriet, nationen
 • Pressen
 • Klubberne
 • Kommunerne
 • DSkiFs bestyrelse og den professionelle organisation
 • Trænere og ledere
 • FIS

Godkendt på Danmarks Skiforbunds bestyrelsesmøde den 16. juni 2009

Operationalisering af Danmarks Skiforbunds elitepolitik, læs mere her:

Læs om retningslinjer for atleter på udvalgte hold her:

KC standard aftaleskabelon:

De nationale udtagelseskrav (generelle) til OL 2018 kan hentes her…

Vinter OL 2018 – nationale udtagelseskrav (generelle) kan hentes her…

Sportslige aftaler:

Tøj: Craft

Sportsure: Suunto

Udstyr: Rossignol ski

Udstyr: Atomic ski

Hotel: Lukashansl, Zell am See

Del