ThoraxTrainer til din skiklub?

Vasafonden har besluttet at indkøbe et antal ThoraxTrainere og udlåne dem til skiklubber i Danmark. Hvis det skal være din skiklub, som bliver den heldige, så læs videre nedenfor.

For at komme i betragtning skal din skiklub:

  • Have været medlem af Danmarks Skiforbund i mindst 1 år og være medlem i hele låneperioden.
  • Have mindst én løber tilmeldt Vasaloppet eller Öppet Spår i 2018
  • Dokumentere at den lånte ThoraxTrainer bliver opstillet i et klubhus eller lign., hvor alle klubbens aktive medlemmer har fri og uhindret adgang til at bruge den.
  • Klubben har en forsikring eller tilstrækkelig kapital i klubben, der dækker såfremt den lånte ThoraxTrainer bliver stjålent, udsat for hærværk eller lign.

Låneperioden er maksimum 1 år – efterår til efterår. Vasafonden stiller udstyret gratis til rådighed og betaler for normalt slid og vedligehold. Ved misbrug eller defekt, der ikke er resultat af normalt brug, afholdes udgiften af låner. Den eneste direkte udgift er, at låner skal betale fragt til ny låner efter endt låneperiode.

Skiklubben skal selv sikre skistave i rette højde samt det nødvendige antal “Thorax-spidser” – se evt. http://thoraxtrainershop.tictail.com/product/pole-tips.

For at søge skal skiklubbens formand sende en mail til go@skiforbund.dk, hvor det klart fremgår, at betingelserne skitseret ovenfor er opfyldt. Desuden skal ansøgningen indeholde en argumentation for, hvorfor det netop skal være din skiklub, som får glæde af dette tilbud, og hvordan I tror, det vil udvikle skiløbet i jeres lokalområde. Ansøgningen skal være fremsendt senest 30/9.

Vasafonden vil vurdere de indkomne ansøgninger og på basis heraf beslutte det endelige antal ThoraxTrainere som indkøbes og hvilke skiklubber som får stillet en ThoraxTrainer til rådighed. Alle ansøgere vil få direkte besked. Vi forventer, at levering kan ske i oktober.

Med langrendshilsen

Gert Olsen

Del