Struktur - alpin

Det alpine kraftcenter er etableret i februar 2015 i et samarbejde mellem flere danske skiklubber og Danmarks Skiforbund.

Formålet med kraftcenteret er at skabe et øget aktivitetsniveau med høj fokus et øget sportsligt niveau.

Kraftcenteret skal:

  • Støtte klubberne i deres arbejde med at tiltrække og fastholde alpine konkurrenceløbere
  • Varetage arbejdet med talentudvikling
  • Støtte eliten i deres satsninger på at nå højeste internationale niveau
  • I samarbejde med de alpine skitrænere implementerer aldersrelateret træning

Med etableringen af et kraftcenter sikrer Danmarks Skiforbund, at forbundet kommer så tæt som muligt på de aktive samtidig med, at der med et kraftcenter vil være kontinuitet i arbejdet med dansk alpin skisport.

Kraftcenteret tilbyder i dag fysisk træning i Øst og Vestdanmark. For øjeblikket afvikles den træning i Holte i samarbejde med Holte Ski og i Århus i samarbejde med Århus Skiklub og Elite Sports Akademi Århus. Der arbejdes på at udvide tilbuddene om fysisk træning.

Alle skiklubber i Danmark er velkomne som medlemmer i det alpine kraftcenter. For øjeblikket består kredsen omkring kraftcenteret af de klubber, som drev arbejdet med at etablere det. Det er  Holte Ski, Skiklubben Hareskov og Århus Skiklub.

Yderligere information om det alpine kraftcenter kan hentes hos bestyrelsen på mail: alpinkraftcenterdanmark@gmail.com.

Bilag:
Rammeaftale mellem AKD & DSkiF, opdateret november 2019

Alpin Kraftcenter Danmark underskrevne vedtægter 20190130

AKD Forretningsudvalg kommisorium februar 2019

AKD Konkurrenceudvalg kommisorium februar 2019

AKD Trænerudvalg kommisorium december 2018

Konkurrenceudvalgskommissorie appendix 1 – DSFCR part one Introduction and part three Particular Conditions

Konkurrenceudvalgskommissorie appendix 2 – ICR 2017 final part two

Konkurrenceudvalgskommissorie appendix 3 – USSA alpine helmet regulations

Konkurrenceudvalgskommissorie appendix 4 – Alpine Course Setting Specifications

Konkurrenceudvalgskommissorie appendix 5 – Competitionequipment final part five