Politikker & Mål

Åbenhed, dialog og involvering

Danmarks Skiforbunds strategi

Specialforbundets Indstilling af strategiaftale kan hentes her

Grundlag for god ledelse, Code of Cunduct og Vejledning vedr. økonomisk godtgørelse i forbindelse med repræsentation af Danmarks Skiforbund

Kan hentes her (pdf)

Vejledning vedrørende behandling af klagesager i Danmarks Skiforbund

Kan hentes her (pdf)

Danmarks Skiforbunds elitepolitik

Kan hentes her (pdf)