Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde 2020.

Location

Hvidkærvej 25, DK-5250, Odense

Date & Time

august 26, 2020 - august 26, 2020 07:00 PM

Varsel af Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde 2020.

Efter tidligere udsættelse af Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde 2020 på grund af CORONA situationen, varsles hermed ny dato for afholdelse af DSkiF repræsentantskabsmøde.

Det varsles hermed, at Danmarks Skiforbunds ordinære repræsentantskabsmøde afholdes:

Dag/Dato:        Onsdag 26. august 2020

Klokken:            19:00 – 22:00

Sted:                Scandic Odense, Hvidkærvej 25, DK-5250, Odense

Dagsorden, årsrapport, oversigt over valg og forslag udsendes i henhold til Danmarks Skiforbunds love.

Tidsplanen for DSkiF ordinære repræsentantskabsmøde 2020, er som følger:

Forslag som ønskes behandlet på repræsentantskabsmøde.

Skal indsendes seneste 1 måned før mødets afholdelse:                   26. juli 2020

Navne på kandidater til de i dagsordens nævnt poster:

Skal være DSkiF i hænde senest 1 måned før mødets afholdelse:     26. juli 2020

Dagsorden, det reviderede regnskab, indkomne forslag samt liste over opstillede personer til bestyrelsen formidles:

Formidles iht. DSkiF love 2 uger før mødets afholdelse:                    12. august 2020

Forslag, navne på kandidater skal indsendes i henhold til ovenstående frister til sekretariatet via mail: kb@skiforbund.dk.

Varsel af Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde 2020. Efter tidligere udsættelse af Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde 2020 på grund af CORONA situationen, varsles hermed ny dato for afholdelse af DSkiF repræsentantskabsmøde. Det varsles hermed, at Danmarks Skiforbunds ordinære repræsentantskabsmøde afholdes: Dag/Dato:        Onsdag 26. august 2020 Klokken:            19:00 – 22:00 Sted:             …

single.php