De ansatte

Kenneth Bøggild
Generalsekretær / Secretary General
Ansvar for den daglige drift.

Telefon: +45 25 34 40 50,
E-mail: kb@skiforbund.dk

 

Henrik Oksholm
Sportschef / Sports Manager

Telefon: +45  26 82 50 99
E-mail: ho@skiforbund.dk

 

Nikolaj Salomon Vang
Projektleder klubber / Project Manager Clubs

Telefon: +45 31 79 05 27
E-mail: nv@skiforbund.dk 

 

Lene Svanebjerg
Administrativ assistent/Administrative Assistant

Administrativ blæksprutte.

Telefon: +45 22 76 97 26
E-mail: ls@skiforbund.dk


Kim Bremer

Projektmedarbejder medarbejder Fondsansøgninger / Project Manager Funding

Telefon: +45 31 34 645 2
E-mail: kbe@skiforbund.dk

 

Gert Olsen

Vasa løbskoordinator, Vasa Fonden.
Telefon: +45 61 77 46 93, e-mail: go@skiforbund.dk

page.php