Det er en ny hverdag vi vender tilbage til i klubberne, men vi kan dyrke vores sport! Vi skal bare tænke os lidt ekstra om og tage forskellige forholdsregler.

Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 m2 pr. person. Der må maksimalt være 1 person pr. 4 m2 i lokaler hvor der er offentlig adgang. I lokaler hvor deltagerne sidder ned må der være 1 person pr. 2 m2, der skal være 1 m mellem pladserne.

Læs DSkiFs seneste opdatering her

COVID-19 opdatering 30. oktober 2020

COVID-19 opdatering 26. oktober 2020

Download plakat med de seneste restriktioner (pr. 26.10.2020)

Læs seneste opdatering fra DIF her DIF DGI og Firmaidrættens retningslinjer opdateret 23.10.20

Læs også vejledningerne fra Kulturministeriet, DIF og DGI,

For mere uddybende information anbefaler vi at I læser:
Sundhedsstyrelsens råd og anbefalinger,
Myndighedernes råd og anbefalinger
Kulturministeriets retningslinjer
Udenrigsministeriets rejsevejledninger
DIFs råd og vejledninger om Corona

Forudsætningen for at gå i gang med idrætsaktiviteter er, at klubben sikrer, at rammerne er på plads. I bør som klub skabe nogle rammer der overholder de gældende regler og samtidigt gør det trygt og sikkert for medlemmet at deltage i aktiviteten. Derudover bør I sikre at jeres instruktører/trænere ikke udsættes for smitterisiko og er informeret om klubbens procedurer.

Med hensyn til klubture til udlandet henviser vi til Udenrigsministeriets rejsevejledninger og restriktionerne på den pågældende rejsedestination.

Retningslinjerne nedenfor ikke tilsidesætter ikke Sundhedsmyndighedernes og Rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig lovgivning er gældende.

Hvad betyder det for klubben?

Forudsætningen at afholde aktiviteter er, at klubben sikrer, at rammerne er på plads. En grundig forberedelse gør opstarten lettere – især under de anderledes forhold, I nu skal starte op under:
• Sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal følges.
• Første skridt er, at bestyrelsen mødes og aftaler, hvordan jeres forening åbner.
• Andet skridt er, at I klæder jeres trænere på til at kunne varetage åbningen.
• Kommunikation til jeres medlemmer – hvad er planen?

I bør som klub skabe nogle rammer der overholder de gældende regler og samtidigt gør det trygt og sikkert for medlemmet at deltage i aktiviteten. Derudover bør I sikre at jeres instruktører/trænere ikke udsættes for smitterisiko og er informeret om klubbens procedurer.

Grundreglerne for forebyggelse af smittespredning bør efterleves:
1. Bliv hjemme hvis du har symptomer eller føler dig lidt sløj.
2. Hygiejne med ekstra fokus på håndhygiejne. Hosteetikette og kontaktpunkter.
3. Reducer kontakten, hav fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.
– Hvis man ikke har mulighed for at overholde alle elementerne, så bør de øvrige punkter intensiveres

Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit eller vådservietter, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og flydende sæbe. Der bør altid være vådservietter eller håndsprit (70-85%)
tilgængeligt. Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde. Man bør holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.

Vi anbefaler, at skiklubberne følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Det handler fx om at holde 1-2 meters afstand til andre, samt forbuddet mod at forsamles i grupper eller deltage i aktiviteter på mere end 50 personer. Afstandskravet på 2 meter under fysisk aktivitet og reglerne for god håndhygiejne er fortsat gældende. Det samme gælder reglen om at blive hjemme, hvis man er i tvivl om, at man er syg. Vær opmærksom på risikoen for kontaktsmitte.

  • Klubhuse kan benyttes.
  • I klubhuse, hvor der drives café, restauration mv., skal man overholde de branchespecifikke retningslinjer. Det betyder, at man i klubhusenes cafeer og restauranter skal bære mundbind, når man er ståede, fx står i kø ved kassen eller går på toilettet. Samtidig gælder kravet om, at man skal lukke senest klokken 22.
  • Bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter kan benyttes.
  • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske én gang dagligt og oftere ved mange berøringer.

Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. I lokaler, hvor besøgende/deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 deltager eller besøgende pr. 2 m2 gulvareal. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v. Det bør i den forbindelse bemærkes, at fysisk anstrengelse er en aerosolgenererende (luftbårne dråber/partikler) aktivitet.

Klubben bør – ud fra sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger – fastlægges særlige retningslinjer for, hvordan afstandskravet kan overholdes og kontakt minimeres i forbindelse med de konkrete aktiviteter – dog under skyldig hensyntagen til deltagernes alder. Sundhedsstyrelsens anbefalinger er pt., at der holdes mindst 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum/udendørs aktiviteter. Dog bør der være mindst 2 meters afstand ved aktiviteter i bevægelse samt ved aktiviteter med kraftig udånding.

Det skal sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Det kan fx ske ved, at området deles op i felter med klar af- stand imellem hvert felt, så hver gruppe har sit eget felt. Hvis træningen således kan tilrettelægges i grupper, jf. ovenfor, som holdes indbyrdes effektivt adskilt, har egne trænere/frivillige og i øvrigt i praksis reelt overholder forsamlingsforbuddet, vil det være muligt at afvikle flere særskilte træningsforløb på én gang, idet hver gruppe skal betragtes som et selvstændigt arrangement. Idrætsforeninger/-faciliteter og andre foreninger bør fast- lægge det for det konkrete udendørsareal.

Skulle det ske, at der opstår smitte i klubben bør  klubben have en handleplan klar. Skiforbundet har lavet en bredskabsplan for COVID-19 smitte som I er velkomne til at tilpasse til jeres klub.

Læs mere i den opdaterede vejledning  COVID-19 opdatering 7. oktober 2020

Afholdelse af konkurrencer:
Vi kan godt afvikle konkurrence-, turnerings- og stævnevirksomhed, hvis forsamlingsforbud og de generelle sundhedsmæssige anbefalinger kan efterleves på forsvarlig vis. Men der må maksimalt deltage 500 personer på samme tid – også selv om de ikke er samlet på noget tidspunkt.

Der må ikke afvikles en enkeltstående konkurrence, turnering eller stævne, hvor flere personer end det gældende forsamlingsforbud er samlet på samme sted samtidigt. Se dog særlige retningslinjer for publikum

Hvad betyder det for klubben?

  • Ved mere end 50 deltagere, skal der ske en sektor opdeling. Denne skal være fysisk og med min. 2m mellemrum, så ingen grupper er større end 50, og så den samlede event ikke udgør én samlet gruppe. Der er ikke krav om tidsmæssig adskillelse.
  • Man kan afvikle events på samme tid med op til 500 deltagere, hvis ovenstående overholdes. Ved mere end 500 deltagere skal der være en tidsmæssig forskydning, det kan være 500 om formiddagen og 500 om eftermiddagen.
  • Afvikles konkurrencen i heats/grupper, må grupperne gerne blandet efterfølgende. Der skal her være en tidsmæssig forskydning.
  • Når en atlet er færdig med at konkurrere, må atleten gå fra aktiv, til tilskuerområdet, og tæller derfor ikke længere med i eventen som aktiv.
  • Der er ikke sat krav om forsamlingstætheden ved afvikling af konkurrencer.

Læs mere i DIFs retningslinjer DIF DGI og Firmaidrættens retningslinjer 02.10.20

Nyttig viden
Vi har samlet forskellige råd og vejledninger om hvordan vi skal forholde os i forhold til at sikre vi kan udføre vores sport på en tryg og sikker måde samtidig med, at vi overholder påbud og restriktioner:

COVID-19 opdatering 7. oktober 2020

Danmarks Skiforbunds beredskabsplan COVID-19 smitte

Sådan dækker Idrættens rejseforsikring

Inspiration til mailtekst_generel orientering om smittet medlem

Inspiration til Facebook_MEDLEM SMITTET

DIF DGI og Firmaidrættens retningslinjer 02.10.20

COVID-19 råd og vejledning i forbindelse med opstart af skisæsonen

Retningslinjer_udendoers_idraets-_og_foreningsliv_8.august_2020

Retningslinjer_for_genaabning_af_indendoers_idraets-_og_foreningsliv_samt_idraets-_og_fritidsfaciliteter_august 2020

Anbefaliger hvis et medlem har symptomer eller blive smittet med Covid 19

Sundhedsstyrelsens oversigt over lande der overholder kriterierne vedr. COVID-19-smitte

FIS COVID 19 Prevention Guidelines_v2_09092020

fis world cup risk management covid-19 testing protocal organisers-update4-090920-clean

Download forskellige plakater:

Forebyg smitte

Bliv hjemme hvis du har symptomer

STOP har du symptomer?

Håndhygiejne

Hold afstand

Hold afstand 2

Plakat hold afstand dansk/engelsk

Forebyg smitte sort/hvid

Plakat med de nye restriktioner (26.10.2020) pdf.

Plakat om forsamlingsloftet

page.php