Budget 2017

Danmarks Skiforbunds budget 2017, kan hentes her… Bestyrelsens behandlingen af budget 2017, og tilknyttede kommentar kan læses i Danmarks Skiforbuds bestyrelsesreferat af den 12. november 2016. Budget 2017 blev behandlet under punkt 4.a. Referatet kan hentes her, bestyrelsesmøde_12. november 2016…