Aldersrelateret Træningskoncept

ATK - træning for alle aldre året rundt.

Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) er et træningskoncept til børn og unge

ATK henvender sig til trænere, hjælpetrænere, bestyrelsesmedlemmer og andre centrale aktører i skisporten.
Det er en udførlig instruktion til alle, der har med ungdom og talentudvikling at gøre. En instruktion der beskriver, hvordan en atlet udvikler sig, fra de starter i klubben som barn og frem til en karriere som voksne landsholdsløbere.
Målet med ATK er at skabe en rød tråd i klubbens børne- og ungdomsarbejde til glæde for både bredde og elite.

Aldersrelateret Træningskoncept 2.0 er Danmarks Idrætsforbund og Team Danmarks bud på det udviklingsprogram for børn og unge, som flere og flere specialforbund har taget til sig siden det blev introduceret i 2005.

ATK blev startet med udgangspunkt i, at for at få flere dygtige senior atleter i Danmark, skal børn og unge træne de rigtige ting på de rigtige tidspunkter.

Fokus i den nye opdaterede version af ATK var en helhedsorienteret tilgang til udvikling, altså individets samlede verden: fysisk, mentalt og socialt. ATK 2.0 giver bud på, hvad der skal trænes på det enkelte alderstrin, men også at man bør se videre end blot på den biologiske alder og i højere grad have fokus på hvor udøveren befinder sig – før, under eller efter puberteten, alder, færdighedsniveau og ambitioner.

Aldersrelateret træningskoncept for langrend, er et ønske om at hjælpe trænere, ledere og forældre, men også at skabe grobund for et spirende samarbejde de danske klubber i mellem.

Det langsigtede mål med implementeringen af ATK er:

  • Ative medlemmer livet ud
  • At sætte nye standarder for talentudviklingen i dansk skisport
  • At implementere ATK i træneruddannelserne
  • At skabe attraktive udviklingsmiljøer
  • At fastholde eksisterende medlemmer i skisporten
  • At rekruttere nye medlemmer
  • At forebygge skader mest muligt

Danmarks Skiforbund er  i samarbejde med klubberne i gang med at etablere et Alderesrelateret Træningskoncept.

I den forbindelse er der som opstart på arbejdet lavet tre”pixie” udgaver med beskrivelser af aldersrelateret træningskoncept for alpin, Freestyle og langrend samt et et hæfte om det Ski365- det at gå til ski året rundt. Det er tekster der løbende vil blive opdatereret:

ATK-Alpint-pixieudgave hæfte ver2

ATKFreestylePixie ver 2

ATKLangrendPixie ver 2

Ski365 ver 2

Kost og ernæring i forbindelse med træning
Kosten kan være afgørende for præstationen. Læs Team Danmarks vejledning om kost og ernæring her.

Ønsker I i klubben at komme i gang med ATK eller har I spørgsmål eller kommentarer, så skriv til klub@skiforbund.dk

Dokumenter fra seminaret om aldersrelateret træningskoncept afholdt den 26. maj 2019:

Uddybet dagsorden til seminar 26.05 2019

Træningsprogrammer- CTL

Eksempler på træningssessioner_

ATK nyttige link til seminaret 26.05.2019

Power point Hvorfor ATK i Skiforbundet version 2 (003)

Mats Mejdevi Skidförbundet utdelning 2019

Aldersrelaterettræning Roskilde Håndbold

page.php